about_img

Náš krátky úvod

Kovové pletivo ShuoLong je profesionálny výrobca s certifikátom ISO a zameriava sa na výrobu, výskum a vývoj vysoko kvalitného drôteného pletiva pre priemysel architektonických dekorácií. Hlavne slúži svetovým architektonickým a kontraktačným spoločnostiam a inštitútom architektonického dizajnu.

Vďaka viac ako 12 rokom rozsiahlych skúseností s tkaním dekoratívnych kovových pletív nám rozsiahla škála výrobkov a možnosti prispôsobenia umožňujú podporu už v počiatočnej fáze návrhu. To umožňuje projektu získať funkčný aj krásny efekt.

O NÁS

Mainly serve the worldwide architectural engineering & contracting companies and architectural design institutes.

služba

Hlavne slúži svetovým architektonickým a kontraktačným spoločnostiam a inštitútom architektonického dizajnu.

With more than 12 years of extensive experience in weaving decorative metal mesh, the expansive range of products and customization options allow us to support in the early design stage.

kvalita

Vďaka viac ako 12 rokom rozsiahlych skúseností s tkaním dekoratívnych kovových pletív nám rozsiahla škála výrobkov a možnosti prispôsobenia umožňujú podporu už v počiatočnej fáze návrhu.

ShuoLong metal mesh is a professional ISO certificated manufacturer, focuses on the production

spoločnosť

Kovové pletivo ShuoLong je profesionálny výrobca s certifikátom ISO a zameriava sa na výrobu

NAŠE PRODUKTY